1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hitelek
  4. Vízközmű társulati hitel

Vízközmű társulati hitel

Vízilétesítményeket létrehozó illetve fejlesztő beruházások finanszírozását szolgáló hitel.

Kölcsön leírása:

 

A víziközmű-társulatok közfeladatként a település, az együttesen ellátható települések belterületi, illetve lakott területi részének közműves ellátását, szennyvíz-elvezetését, szennyvíztisztítását, káros vizek elvezetését szolgáló - vízilétesítményeket létrehozó illetve fejlesztő beruházásaikhoz un. víziközmű hitelt vehetnek igénybe.

 

Az igényelhető hitel előnyei:

 

A hitel kamata maximum az egyéves futamidejű állampapír referencia hozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 1,3-szerese lehet. A víztársulat a kamattámogatással csökkentett nettó kamatot fizeti a Takarékszövetkezet részére.

 

5 évig a kedvezményes hitelre jutó esedékes kamat 65%-át, újabb 5 évig a kedvezményes hitelre jutó esedékes kamat 35%-át a költségvetés közvetlenül a hitelezőnek - az adós helyett - megtéríti.

 

A hitelre a területileg illetékes önkormányzat készfizető kezességet vállal.

 

A magánszemélyek által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás 15%-a közműfejlesztési támogatásként a magánszemélyek által visszaigényelhető is.

 

A hitelkérelmet a Takarékszövetkezet által adot hiteligénylés kitöltésével és mellékletei csatolásával lehet benyújtani.

 

A víziközmű-társulatoknak nyújtható beruházási, fejlesztési hitelekre vonatkozó általános feltételeket az alábbi jogszabályok figyelembevételével határozta meg a Takarékszövetkezet:

 

  • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról;
  • 160/1995.(XII.26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról;
  • 2000. évi CXXXIII. tv., a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről,
  • 1992. évi LXXXIX. tv., a Helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről,
  • 1990. évi LXV. tv., a Helyi önkormányzatokról,
  • 2/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, a Lakáscélú állami támogatásokról.


A hiteldíj és egyéb költségek az adósminősítés és a fedezetek függvényében, fenti jogszabályoknak megfelelően, a mindenkori kondíciós lista szerint kerülnek megállapításra.

Hirdetmények