1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hitelek
 4. Hitelgarancia Rt.

Hitelgarancia Rt.

Hitelgarancia Rt. általános információk 

Tisztelt Vállalkozók!

 

A Hitelgarancia Rt. (HG Rt.) a magyar állam és a magyarországi bankok által 1992-ben alapított társaság, amely készfizető kezességvállalásával (garanciájával) segíti a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására létrejövő szervezetek hitelfelvételét és bankgarancia igénybevételét. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy olyan vállalkozások is kaphassanak hitelt / bankgaranciát, akiknek nincs elegendő felajánlható biztosítékuk, és a biztosítéki háttér megerősítése vagy kiegészítése nélkül a bank túlzottan kockázatosnak tartaná a hitelnyújtást. A hiteligénylőnek a HG Rt. készfizető kezességén kívül egyéb - a bank által elfogadott - fedezetekkel is rendelkeznie kell. (A bankok saját hatáskörben döntik el, hogy összesen milyen mértékű fedezetet kívánnak meg.)

 

Kik igényelhetik a kezességvállalást?

 

Olyan vállalkozások és egyéni vállalkozók, amelyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján kis- és középvállalkozásoknak minősülnek, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján létrejövő szervezetek.

 

Mihez igényelhető a kezességvállalás?

 

A vállalkozások különböző típusú hitelekhez igényelhetik a kezességvállalást:

 

 • forgóeszközhitelhez,
 • folyószámlahitelhez,
 • forgóalappótló-hitelhez,
 • beruházási és fejlesztési hitelhez,
 • vállalkozói hitelkerethez,
 • illetve bankgaranciához.


Milyen mértékben és milyen futamidőre igényelhető a kezességvállalás?

 

A kezességvállalás a maximum 15 éves futamidejű hitelekhez vagy bankgaranciákhoz kérhető.

 

Az Rt. által vállalt készfizető kezesség összege egy hiteligénylő vonatkozásában a kérelem benyújtásának időpontjában nem haladhatja meg a 600 millió forintot. A különböző hitelekhez és bankgaranciákhoz kapcsolódó készfizető kezességet együttesen kell számítani.

 

Mekkora lehet a készfizető kezességvállalás mértéke?

 

Az Rt a készfizető kezességvállalás minimális mértékét nem határozza meg.

 

Az Rt. által vállalt készfizető kezességvállalás maximális mértéke:

 

 • a hitelszerződés alapján a hiteligénylőt terhelő tőkeösszeg + kamat + a hitelszerződésben vagy a hirdetményben meghatározott kamatszerűen fizetendő járulék 80 % -a
 • a mezőgazdasági tőkepótló hitel esetén a hitelszerződés alapján a hiteligénylőt terhelő tőkeösszeg + kamat + a hitelszerződésben vagy a hirdetményben meghatározott kamatszerűen fizetendő járulék 60 % -a.


Díjköteles-e a kezességvállalás?

 

Az Rt. által vállalt készfizető kezességért a hitelintézet díjat köteles fizetni, melyet továbbszámláz a hiteligénylő számára.

 

Vannak-e kizáró feltételek?

 

Az Rt. nem vállal kezességet az alábbi fő tevékenységet folytató vállalkozások részére:

 

fegyver és lőszergyártás; szerencsejáték és fogadás; pénzügyi tevékenység továbbá ha a hitel célja személyi fogyasztás finanszírozása; spekulációs célú ingatlanvásárlás; külföldi befektetés finanszírozása, kábítószer kereskedelem; pénzmosás; játékautomata üzemeltetése vagy prostitúció elősegítése.

 

Az Rt. nem vállal készfizető kezességet olyan hiteligénylővel kapcsolatban,

 

 • akinek a készfizető kezességvállalási kérelem alapját jelentő hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő tartozásai megfizetéséért az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, vagy a Magyar Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány kötelezettséget vállalt, vagy
 • erre irányuló kérelmet nyújtott be ezen intézményekhez, illetve akinek a fenti ügyletéhez állami készfizető kezesség kapcsolódik,
 • aki az Rt. készfizető kezességvállalását korábban igénybe vette és a kérelemhez kapcsolódóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tett; az új kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül beváltott készfizető kezessége volt; ügyletéhez kapcsolódóan a készfizető kezesség beváltása folyamatban van,
 • aki csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
 • akit a cégnyilvántartásból töröltek, illetve akivel szemben erre irányuló eljárás indult, akit a cégnyilvántartásba nem jegyeztek be, feltéve, hogy a megalakuláshoz a bejegyzés szükséges,
 • akinek félévnél régebbi lejárt, hitelszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása áll fenn,
 • akinek 60 napon túl lejárt és át nem ütemezett adó-, vám-, társadalombiztosítási tartozása van,
 • akinek hitelét - az Rt. készfizető kezességvállalásán kívül más biztosíték nem biztosítja,
 • akinél a hitelintézet olyan bankgaranciához kapcsolódóan igényel készfizető kezességet, amely hitel vagy állami támogatás (visszatérítendő vagy vissza nem térítendő) visszafizetéséhez kapcsolódik,
 • aki környezetszennyezéssel járó tevékenységet valósít meg a hitel igénybevételével,
 • akinek olyan hitel, illetve bankgarancia szerződésből eredő kötelezettségéhez kapcsolódóan igényel a hitelintézet készfizető kezességet, amely a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2001. január 12-ei 69/2001/EK bizottsági rendelet alapján kizárt. Éven túli lejáratú hitelek esetén akkor vállalható készfizető kezesség, ha a hitelintézet biztosítékként a Ptk. XXIII. fejezetében meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamelyikét kötötte le.
Hirdetmények