1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Befektetések
  4. Állampapírok
  5. Egyéves Magyar Állampapír (Kamatozó Kincstárjegy)

Egyéves Magyar Állampapír (Kamatozó Kincstárjegy)

Rövidtávon is biztonságos befektetés, fix kamatozással, valamint állami garanciával.

Az Egyéves Magyar Állampapír (korábban Kamatozó Kincstárjegy*) rövidtávú befektetés, fix kamatozással, valamint a kamat és tőke kifizetésére vonatkozó állami garanciával.

 

A Kamatozó Kincstárjegy névre szóló, egy éves futamidejű, fix kamatozású dematerializált állampapír. A lejáratkor a Magyar Állam garanciát vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére. A Kamatozó Kincstárjegyen alapuló követelés a Kibocsátóval (Magyar Állam) szemben nem évül el.

 

A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat Adófaragó Befektetési Számlán keresztül kerül megvásárlásra. (Részleteket az Adófaragó Befektetési Számláról itt talál.)

 

Névértéke 10.000,-Ft.

 

A Kamatozó Kincstárjegyet belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel**) vásárolhatják meg.


Forgalomba helyezése, másodlagos piaci forgalma: A Kamatozó Kincstárjegy jegyzés útján kerül forgalomba (jelenleg hetente kerül sor jegyzésre).


A Takarékbank Zrt., mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott Kamatozó Kincstárjegyre, így biztosítva az értékpapír likviditását. A Kincstárjegy névértéke a lejárat időpontjában kamattal együtt kerül kifizetésre a befektetők részére.

 

A Takarékbank Zrt. aktív résztvevője mind az állampapírok elsődleges, mind másodlagos piacának. Ebből következően örömmel fogadjuk Ügyfeleink megbízásait az új kibocsátású államkötvények és diszkont-kincstárjegyek aukciójára. Természetesen az állampapírok másodpiaci forgalma is biztosított, üzletkötőink folyamatosan jegyeznek kétoldalú árakat, így Ügyfeleink az adott állampapír lejárata előtt bármikor értékesíthetik papírjaikat, illetve vásárolhatnak a régebben kibocsátott sorozatokból.


A Kamatozó Kincstárjegy forgalmazásával kapcsolatos további információk a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon elérhetők.

 

* Az új elnevezéseket 2017. október 02-val kezdődő forgalomba hozatali időszak alatt kibocsátott sorozatoknál, valamint az azt követően induló sorozatoknál alkalmazza az Államadósság Kezelő Központ.

 

**A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg.

 

A 2014. június 2-tól értékesített kamatozó Kincstárjegyek esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az intézményi befektetők nem vásárolhatják meg.

 

Kondíciók és díjak

 

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjtételek jegyzékében tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit, részleteit az állampapírra vonatkozó aktuális Ismertető és a Nyilvános Ajánlattétel tartalmazza.

 

A Kamatozó Kincstárjegy Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattétel – amelyekben az állampapír kockázatairól is tájékozódhat – a forgalmazási helyeken, valamint az alábbi menüpontra kattintva érhetőek el:

                                                                                                                 tájékoztató dokumentumok
 

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelemfelkeltés a célja, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül. A tájékoztatás nem teljes körű. Befektetési döntései meghozatala előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a további feltételeket és részleteket tartalmazó dokumentumokat, a Kamatozó Kincstárjegy Ismertetőjét és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételét, valamint a Takarékbank Zrt. Üzletszabályzatát, Díjjegyzékét.

 

Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatait, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat.

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok

 

Hirdetmények