1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. HITELEK
 4. LAKÁSCÉLÚ HITELEK
 5. TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA

TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA

Így kerek az otthon!


Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel és Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel


THM(1): 3,11% - 3,20%

Most az otthona is nagyobb lehet, nem csak a családja!


Igényeljen állami támogatással nyújtott, kedvező kamatozású lakáshitelt a Takarék Csoport hálózatában!
 

A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

2018. december 1. napjától igényelhető a Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel.

 

 

 • CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel:

a 2 gyermekes, illetve gyermekvállalással 2 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel vehető igénybe, abban az esetben, ha az igénylő házaspár új lakásépítésére vagy új lakás vásárlására, a 2,6 millió Ft összegű Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is igénybe veszi.

 

 

 • CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel:

a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással 3 gyermekessé váló családok támogatására 15 millió Ft összegű Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel vehető igénybe, abban az esetben, ha az igénylő házaspár új lakásépítésére vagy új lakás vásárlására, a 10 millió Ft összegű Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is igénybe veszi.

 

 

Kezdeti költségekre vonatkozó kedvezmények(2)

 • nem számítunk fel folyósítási díjat
 • nem számítjuk fel legfeljebb 6 000 Ft értékben a nem hiteles tulajdoni lap lekérdezésének költségét, amennyiben azt a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül
 • átvállaljuk a közokiratba foglalás díját maximum 50 000 Ft-ig
 • az első folyósítást követő 30 napon belül visszatérítjük az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozóan
   

Milyen célokra igényelhető?

Magyarország területén lévő új lakás vásárlására és új lakás építésére.

 

Miért előnyös a Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

 • Kedvező: kamata az állam által kamattámogatással biztosított, ennek köszönhetően a piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb, a vonatkozó jogszabály szerint akár 25 éven keresztül fix, évi 3,00%
 • Kiszámítható: 5 éves kamatperiódus, hosszú távra rögzített kamatok, legfeljebb 25 év kamattámogatás, ezáltal könnyen tervezhetővé válnak a kiadások
 • Biztonságos: forint alapú, így nincs árfolyamkockázat
   

Kik vehetik igénybe és mik az igénylés feltételei?

 • Olyan, gyermek születését vállaló fiatal házaspárok, amelyek legalább egyik tagja még nem töltötte be a 40. életévét, a kérelem benyújtásának időpontjában.
 • Az igénylővel közös háztartásban élő, 2 (CSOK+10 OTK esetén) ,vagy  3 vagy több (CSOK+15 OTK esetén) vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelő egyedülálló, vagy élettársi jogviszonyban élő személyek, illetve házastársak, vagy a fenti feltételnek megfelelő fiatal házaspárok, ha a gyermekvállalással gyermekeik száma legalább 2 (CSOK+10 OTK esetén) ,vagy  3 vagy több (CSOK+15 OTK esetén) lesz.
   

Az igénylő:

 • magyar állampolgár vagy Magyarország területén élő bejelentett lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

- ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással vagy
- hontalan jogállással rendelkezik.

 • nem szerepel a központi hitelinformációs rendszerben, vagy tartozását már legalább egy éve teljesítette.
   
 • Az igénylőknek legalább olyan mértékű igazolt jövedelemmel kell rendelkezniük, hogy a hitelhez kapcsolódó havi fizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják.
  A hitel igénylői a lakásvásárlás vagy építés esetén annak megvásárlását, vagy elkészültét követően 90 napon belül a hitelcéllal érintett lakóingatlanban lakóhelyet létesítenek, amelyet 90 napon belül a hitelintézet felé igazolni kötelesek.
 • A hitelcéllal érintett (vásárolt, épített) lakóingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint – a jogszabály által nevesített esetekben - a kiskorú gyermek is. Házastársak és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Lakásvásárlásnál az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti hozzátartozói, és, ha az eladó jogi személy, vagy egyéni vállalkozó – az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Lakásvásárlásnál a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt fizetési számlára teljesíti, ideértve azt is, ha a teljesítés az adásvételi szerződésben megjelölt ügyvédi letéti vagy eladói hiteltartozás kiegyenlítésére megadott technikai/hitel számlára történik.
   

Egyéb igénylési feltételek:

 • Az Igénylő új lakás vásárlása esetén a vételár egészét, építés esetén a Hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át (illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön/támogatás összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő) számlával kell, hogy igazolja.
 • 180 napos (CSOK+15 OTK igénylése esetén 2 éves) TB biztositotti jogviszony vagy középfokú/felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,
 • Igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • A hitelkérelmet vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, építés esetén pedig a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet benyújtani.
   

Mekkora az igényelhető hitelösszeg?

Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel esetén

Minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft.

 

Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel esetén

Minimum 1 millió Ft, maximum 15 millió Ft.

 

A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve az ügyfél igazolt jövedelmétől.

 

Milyen futamidővel igényelhető?

A kölcsön futamideje minimum 5, maximum 25 év.

 

Mekkora az állami támogatás mértéke?

A kamattámogatás mértéke a vonatkozó kormányrendelet szerinti bruttó kamat 3%-ponttal csökkentett mértékének megfelelő érték.

 

A 10 vagy 15 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl:

 • A legfeljebb 10 millió Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

- lakás hasznos alapterülete legalább 50 m2,
- egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 80 m2.

 • A legfeljebb 15 millió Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

- lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
- egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.
 

 

Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

 

Új lakás építése esetén

 • A kölcsön folyósítása – az ingatlan készültségi fokával arányosan – legalább kettő, legfeljebb öt, a Hitelintézet által meghatározott részletekben történik.
 • A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan (vagy konkrét munkálatok elvégzését követően), a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását és igazolását követően kerülnek folyósításra.
 • Az utolsó részfolyósítás összegét a hitelintézet a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja.
 • Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül az Ön által megjelölt fizetési számlára, átutalással történik.
   

Új lakás vásárlása esetén

 • A kölcsön folyósítása új lakás vásárlása esetén egy összegben történik.
 • Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása forintban, közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt, forintban vezetett fizetési számlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik.
   

 

Hogyan történik a hitelcél megvalósulásának ellenőrzése?

 

Lakásépítés esetén

A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzése az Ön nyilatkozata alapján – az egyes folyósítási feltételekhez rendelten – helyszíni szemle megtartásával, a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával, valamint építés esetén a hitelcél ingatlanba történő beköltözés – az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül lakcímkártya bemutatásával történik. Ezzel egyidejűleg szükséges a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelmét is bemutatni.

 

Lakásvásárlás esetén

A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése az adásvételi szerződés hitelintézet részére történő bemutatásával, a kölcsönösszegen felüli vételár-rész megfizetésének igazolásával, a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával, a bejegyzett tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolásával, valamint a hitelcél ingatlanba történő beköltözés a kölcsön folyósítását követően legfeljebb 90 napon belül lakcímkártyával történő igazolással történik.

 

 

Reprezentatív példák: 

 

Konstrukció Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel   Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel
Hitelcél vásárlás  építés 
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelező/Hitelközvetítő Takarék Csoport   Takarék Csoport  
Hitelkamat típusa Változó kamatozás Változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft  5 000 000 Ft 
Hitel devizaneme Forint  Forint 
Hitel futamideje 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma  240  240 
Hitelkamatláb mértéke 3,00%  3,00% 
THM 3,11%  3,20%  
 Törlesztőrészlet összege 27 837 Ft  27 837 Ft 
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 6 693 480 Ft  6 730 942 Ft 
A hitel teljes díja 1 693 480 Ft 1 730 942 Ft

 

Konstrukció  Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel  Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel
Hitelcél vásárlás  építés 
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelező/Hitelközvetítő Takarék Csoport   Takarék Csoport  
Hitelkamat típusa Változó kamatozás Változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft  5 000 000 Ft 
Hitel devizaneme Forint  Forint 
Hitel futamideje 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma  240  240 
Hitelkamatláb mértéke 3,00%  3,00% 
THM 3,11%  3,20%  
 Törlesztőrészlet összege 27 837 Ft  27 837 Ft 
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 6 693 480 Ft  6 730 942 Ft 
A hitel teljes díja 1 693 480 Ft 1 730 942 Ft

 

Mindkét példában 1 ingatlanfedezettel történt a számítás.

 

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, amelynek díját - a pontos összeg ismeretének hiányában - a reprezentatív példa, illetve a THM nem tartalmazza. Hitelintézeti fizetési számla fenntartása/nyitása nem kötelező, ezért a számlavezetés díját a reprezentatív példa nem tartalmazza.

(1) A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt a 2019. február hónapra irányadó kondíciók alapján. A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak.

A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését vállalja át a Hitelintézet. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a vonatkozó jogszabály szerint a teljes futamidő alatt fix évi 3%.

A THM értéke függ a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja, illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától.

(2) A kedvezmények és az akciók visszavonásig, de legkésőbb 2019.május 31. napjáig befogadott és legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig szerződött piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek esetén érvényesek.


A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. További, részletes információért kérjük, forduljon munkatársainkhoz. A Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel a Fontos tudnivalók menüpontban feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények