1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hitelek
 4. MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM FIX

MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM FIX

MNB Növekedési Hitelprogram Fix

Milyen célokra vehető igénybe?

 

Az NHP Fix Program keretében kizárólag új forint kölcsön/lízing nyújtható új beruházás finanszírozásra.
(Beruházási kölcsön alatt a Program alkalmazásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. §-a szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. §-a szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére nyújtott KKV kölcsönt kell érteni.)

 

 

Kik vehetik igénybe?

 A Program keretében kizárólag a 2004. évi XXXIV. Törvény alapján belföldi KKV-nak minősülő vállalkozások vehetnek igénybe hitelt.

 


Mekkora az igényelhető hitelösszeg?

minimum 3 millió forint maximum 1 milliárd forint (Termékkonstrukciónként ettől eltérés van)

 

Kamat

maximum fix 2,5 % a teljes futamidő alatt

 

 • Ezen felül semmilyen további kamat, költség, díj, jutalék nem számítható fel, kivéve a szerződéssel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek pl.: közjegyzői díj, értékbecslés díja, garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díj, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj stb.), melyek tovább terhelhetőek a hitelfelvevőre. 
 • Továbbá felszámítható az ügyfél részére a szerződés feltételeinek nem teljesítéséhez kapcsolódó, a szerződésben meghatározott, büntető jellegű kamat, késedelmi kamat, valamint egyéb, kizárólag szerződésszegéshez kapcsolódó díj és költség, a futamidő alatt az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítással kapcsolatban felmerülő mindenkori Hirdetmény szerinti díj.
 • Előtörlesztésért díj nem számítható fel
   
   

Milyen futamidővel igényelhető?

minimum 4 év – maximum 10 év

 

 

Rendelkezésre tartási idő: max. 2 év az alábbiak figyelembe vételével

 • Az első lehívásnak a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított 1 éven belül meg kell történnie.
 • Amennyiben nem kerül sor az első lehívásra a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított 1 éven belül, úgy a rendelkezésre tartás megszűnik.
   
   

Törlesztési ütemezés

A program keretében nyújtott kölcsönök esetén úgy kell a törlesztési ütemezést kialakítani, hogy a kölcsönszerződés megkötésétől számított futamidő első kétharmadába essen a tőkeösszeg legalább:

 • 50 %-a az 5 évnél hosszabb futamidejű hitelek esetén;
 • 33 %-a az 5 éves vagy annál rövidebb futamidejű hitelek, illetve bármilyen futamidejű pénzügyi lízing esetén.

 


Az MNB NHP Fix forráslehetőség jelenleg a Takarék VP Komplex beruházási hitelTakarékHitel Plusz beruházási hitel  és Vállalkozói Beruházási Hitel konstrukciókban érhető el. Keresse részletes terméktájékoztatóinkat, részletes feltételeket a Takarék Csoport hálózatában!

Az NHP Fix hitelprogram részletes feltételeit az alábbi linken elérhető Terméktájékoztató  tartalmazza: https://www.mnb.hu/letoltes/nhp-fix-termektajekoztato-20190101.pdf

 

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézet a bírálat jogát fenntartja.

*A kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatóak az MNB honlapján elérhető, az NHP Fix keretében folyósított refinanszírozás igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban, a Hitelintézet mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményében, Általános Szerződési Feltételekben, az Üzletszabályzatban és a fent nevezett termékek Terméktájékoztatóiban, vagy érdeklődjön személyesen a fiókban!

Termékeink kizárólag a Fontos tudnivalók menüpontban feltüntetett Takarék Csoport-tagokértékesítési hálózatában érhető el.

Hirdetmények