1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Öngondoskodás
 4. Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár

Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár

Egy évben az igénybe vehető adójóváírás mértéke maximum 150 000 Ft lehet.

Alapozza meg nyugdíj-kiegészítését aktív korban!


A nyugdíjpénztár lehetőséget teremt tagjai számára, hogy aktív éveik alatt, biztonságos és hatékony módon előtakarékoskodjanak nyugdíjas éveikre.

 

A nyugdíjpénztári tagok éveken, akár évtizedeken át rendszeres befizetéseket teljesítenek a pénztárnál vezetett egyéni nyugdíjszámlájukra, majd a nyugdíjkorhatár elérését követően különböző nyugdíj szolgáltatásban részesülnek a pénztártól.

 

Belépési díj pénztárunkban nincs, már az első befizetés a tag egyéni számlájára kerül.

 

A tagok rendszeres befizetéseinek egy részét, vagy egészét a munkáltatók kedvező adófeltételekkel átvállalhatják.

 

A kifizetések fedezetéül az egyéni nyugdíjszámlán összegyűlt befizetések és azok hozamai szolgálnak.

 

Állami támogatás, kedvezmények

 

 • A megtakarítást az állam az éves befizetés arányában akár 20%-os adójóváírással támogatja. Egy évben az igénybe vehető adójóváírás mértéke maximum 150 000 Ft lehet. Az egyéni befizetések kedvezménye nincs jövedelemkorláthoz kötve.
 • A tagdíjfizetést a munkáltató átvállalhatja.
 • Az egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adó- és illetékmentesen örökölhető. A tag kedvezményezettet jelölhet meg a Nyugdíjpénztárba történő belépés során, illetve a tagsági jogviszony alatt bármikor. Amennyiben a tag nem jelöl kedvezményezettet, a törvényes örökös lesz a teljes megtakarítás tulajdonosa.


Hogyan működik?

 

 • A Nyugdíjpénztár a tag részére egyéni nyugdíjszámlát nyit és vezet.
 • Az egyéni nyugdíjszámlára rendszeres és eseti befizetések érkeznek
 • A tag befizetéseit a Nyugdíjpénztár befekteti, a hozamot folyamatosan jóváírja a tag számláján.
 • A Nyugdíjpénztár egységes alaptagdíja 2017. január 1-től változatlanul 3 200 Ft /hó.


Kifizetés


Az egyéni számlán felhalmozott megtakarításhoz a következő esetekben juthat az ügyfél

 

Nyugdíjkorhatár elérésekor

 

nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdijkorhatár, továbbá az időpont, amelytől a pénztártag

 

 • öregségi nyugdíjban
 • korhatár előtti ellátásban
 • szolgálati járandóságban
 • balett művészeti életjáradékban
 • átmeneti bányászjáradékban
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban),
 • növelt összegű öregségi,
 • munkaképtelenségi járadékban vagy
 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül.


Nyugdíjkorhatár elérésekor többféle kifizetés közül választhat:

 

 • egyösszegű kifizetés
 • havi járadékszolgáltatás A járadékszolgáltatás 3 és 25 év közötti időtartamra kérhető.
 • fenti kettő kombinációja (bizonyos összeg egy összegben, a fennmaradó járadék kifizetésként).


A nyugdíjkorhatár, vagy nyugdíjazás utáni szolgáltatások adómentesek. Ha a tag már elérte a nyugdíjkorhatárt, de szolgáltatást a tagsági jogviszony létesítse évét megelőző 10. adóéven belül vesz igénybe akkor az egyösszegű nyugdíjszolgáltatás adóköteles.

 

Ki lehet tag a Nyugdíjpénztárban?

 

 • a 16. életévét betöltötte,
 • a Belépési Nyilatkozatot aláírta, és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
 • és a tagdíj fizetését vállalja
Hirdetmények