Koktél Számlacsomag

Milyen alapszolgáltatásokat tartalmaz a Koktél Számlacsomag havi díja?

  • Az elsőként kibocsátott MasterCard® Unembossed PayPass™ főkártya éves díja;
  • A havi számlavezetési díj;
  • A számlához kapcsolódó csoportos beszedési megbízások teljesítésének díja;

 

A számlacsomag havi díja: 330 Ft***.

 

A számlacsomaghoz és bankkártyához kapcsolódó díjtételeket, a kamatok mértékét és további információkat megtalálja az igénylés helyén a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet ügyintézőinél a vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményében, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatában.

 

* A Koktél számlacsomaghoz a felsorolt kedvezmények közül kettő választandó, és a vonatkozó szerződések megkötése kötelező.

 

** A Koktél számlacsomagot új ügyfelek igényelhetik. Új ügyfél: az a természetes személy, aki még nem rendelkezik a TakarékPont hálózatban résztvevő Hitelintézeteknél lakossági bankszámlával.

 

*** A Koktél számlacsomag havi díja 330 Ft, amennyiben a tárgyhónapban minimum 90.000 Ft összegű jóváírás érkezik a fizetési számlára, maximum két összegben, amelybe a Hitelintézeten belüli saját számlák közötti átvezetés nem számít bele. A feltételek teljesülését a tárgyhóra vonatkoztatva előző hó 20-a és tárgy hó 20-a közötti időszakban vizsgálja automatikusan a rendszer. Amennyiben a jóváírási feltétel a vizsgált időszakban nem teljesül, úgy a Koktél számlacsomag havi díja 990 Ft.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények