1. Kezdőlap
  2. Kártyaletiltás

Kártyaletiltás

Elveszítette vagy ellopták bankkártyáját?


Bankkártyáját letilthatja:  • 0-24 óráig telefonon a Takarékbank Zrt. 06-1/212-0202 telefonszámon

  • vagy számlavezető kirendeltségében a nyitvatartási időn belül


A bankkártya letiltásához szüksége lesz a következő adatokra:  • Kártyaszám (a kártyán szereplő 16 jegyű szám)

  • Kártya típusa (Maestro, Mastercard)

  • Kártyabirtokos neve, születési ideje, levelezési címe, személyazonosító okmány száma, anyja születési neve

  • Letiltás oka, bejelentő neve

  • A kártyát forgalmazó takarékszövetkezet neve


A fenti telefonszámok valamelyikén történő bankkártyaletiltás esetén - további ügyintézés érdekében - kérjük, 3 banki munkanapon belül fáradjon be a Hungária Takarék számlavezető kirendeltségéhez.


A bankkártya letiltás nem oldható fel. A letiltott bankkártya helyett új bankkártyát ill. pótkártyát kell igényelni, és a mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti díjat kell fizetni:


A bankkártya letiltásának díja megtalálható a vonatkozó hirdetményben.

Hirdetmények