1. Kezdőlap
  2. Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Hungária Takarék Takarékszövetkezet ( a továbbiakban: Takarékszövetkezet) http://www.hungariatakarek.hu.hu/ internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

1. A Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal.

 

2. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

 

3. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

 

4. A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Takarékszövetkezet részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Takarékszövetkezet tulajdonába megy át, azt a Takarékszövetkezet szabadon felhasználhatja.

 

5. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a Takarékszövetkezet kezeli és feldolgozza marketing és kockázatelemzési célokra. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a Takarékszövetkezet tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

 

6. Amennyiben a Takarékszövetkezettől pénzügyi szolgáltatást korábban nem vett, illetve vesz igénybe, csak általános, a Takarékszövetkezetet érintő információt, ismertetést kér, akkor név- és lakcímadatait a Takarékszövetkezet a mindenkor hatályos Hirdetményében foglaltak szerinti érdekeltségébe tartozó társaságok, illetve jogutódjaik részére marketing célokra határozatlan időtartamú felhasználásra átadja.

Hirdetmények