1. Kezdőlap
  2. Elszámolási és forintosítási információk

Elszámolási és forintosítási információk

Az alábbi csatolt dokumentumokban olvashat az elszámolási és forintosítási információkról.

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló nyomtatványok:

 

http://www.mnb.hu/bekeltetes/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-kapcsolatos-jogvita/fogyasztoknak/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-forintositassal-kapcsolatos-jogvita
 

Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok:

 

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

Hirdetmények