1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. HITELEK
 4. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
 5. CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK)

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK)

Egy lakást a gyerekzsivaj tesz otthonossá!


Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Nézze meg, milyen törlesztő részletre számíthat!
KISZÁMOLOM
 

 

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

Igényeljen CSOK-ot a több mint 1000 Takarék-fiókunk egyikében!

 

Partnerek vagyunk, hogy az otthonteremtés a lehető leggördülékenyebb lehessen.

Szakértőink végigkísérik Önt a CSOK felvételén, és segítenek a dokumentumok kitöltésében.

 

 

Milyen célokra igényelhető?

 

 • új lakás építésére
 • új vagy használt lakás vásárlására
 • meglévő lakás bővítésére
   

 

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

 

 • Az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke, valamint a 12. hetet betöltött magzat után.
 • Fiatal házaspárok is igényelhetik a CSOK-ot használt lakás esetén legfeljebb kettő, új lakás esetén legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén.
 • A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe.
 • Korábban igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén – a jogszabályban foglalt kivétellel – igényelhető a korábban folyósított támogatás összegével csökkentett összegű CSOK, illetve ha az igénylőre kedvezőbb, igényelhető azon gyermek figyelmen kívül hagyásával, akire tekintettel korábban már bármilyen állami támogatást igénybe vettek.
 • A korábban gyermekvállalásra tekintettel szerződést kötött fiatal házaspárok, az új jogszabály szerinti megelőlegezésre csak akkor jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.
   

 

Mekkora összegű támogatást igényelhet?

 

Az igénybe vehető CSOK összege a meglévő, eltartott és/vagy a vállalt gyermekek együttes* számától és a konkrét lakáscéltól is függ.

 

 Gyermekek száma Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek**   Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek***  

Egy gyermek

  legalább 40 m2  hasznos alapterületű lakás esetén 600.000 Ft  

legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 70 m2 alapterületű

egylakásos lakóépület esetén 
600.000 Ft  
 

Két gyermek

 

 legalább 50 m2  hasznos alapterületű lakás esetén  1.430.000 Ft 

legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 80 m2 alapterületű

egylakásos lakóépület esetén 
 2.600.000 Ft 
 

Három gyermek

(új lakás esetén három

vagy annál több) 

 legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás esetén   2.200.000 Ft  legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 90 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén 10.000.000 Ft  
 Négy vagy annál több gyermek legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakás esetén    2.750.000 Ft     

 

*Gyermeknek minősül a 12. hetet betöltött magzat.

**Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől

függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400.000 Ft.

***Új lakás vásárlása vagy építése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.

 

 

 

Milyen személyi feltételeknek kell eleget tenni a CSOK igényléséhez?

 

 • vállalt gyermekek esetében a házaspár legalább egyik tagja 40 életév alatti
 • köztartozás mentesség,
 • büntetlen előélet a jogszabályban meghatározott bűncselekményekre vonatkozóan,
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül nem kötelezték az igénylőt a korábban igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére,
 • 180 napos (10 Millió Ft összegű támogatás igénylése esetén 2 éves) TB biztositotti jogviszony vagy középfokú/felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,
 • külföldön (EGT államban) dolgozó és hazatelepülni szándékozó igénylő is kérheti, amennyiben vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar TB biztosítottja lesz,
   

 

Vannak-e egyéb feltételek?

 

 • Új lakás esetén a vételárra, építés vagy bővítés esetén a bekerülési költségre vonatkozó előírás nincs.
 • A használt lakás esetében a lakás vételára legfeljebb 35 millió Ft, és legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.
 • A kérelmet új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, új lakás építése vagy bővítés esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.
   

 

Milyen kötelező tulajdonszerzési elvárások léteznek a támogatással érintett ingatlanban?

 

 • Lakás építése, vagy vásárlása esetén a támogatással érintett ingatlanban – a jogszabályban foglalt kivételekkel – csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Bővítés esetén a támogatott személyeknek a támogatással érintett ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
   

 

Rendelkezhet-e az igénylő többlet ingatlannal?

A jogszabály nem zárja ki a többlet ingatlannal rendelkezőket sem az új lakás építése, sem az új lakás vásárlása, sem a használt lakás vásárlása, bővítése esetén.

 

Milyen hivatalos dokumentumok benyújtása szükséges?

Építés/bővítés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról – a jogszabály előírásának megfelelő - számlát kell bemutatni.

 

 

Az igénylőnek az igénylés benyújtásakor több jogosultsági feltételről büntetőjogi felelősséggel tett teljes bizonyító erejű nyilatkozatban lehet nyilatkoznia, nem szükséges a jogosultsági feltétel meglétét igazoló hatósági dokumentumok, hivatalos igazolások beszerzése. A nyilatkozatokról további tájékoztatás a terméktájékoztatókban található.

 

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a jogosultság elbírálásának a jogát fenntartják.

Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények